Video Clip

JW Player goes here

KHO ZAMIL

Ngày đăng: 27-10-2015

KHO ZAMIL

 

Kho Zamil : 35m x 103 m= 3500m2

 
 

Xem bản vẽ TK tại đây :

Nhà kho mới gia công , chưa ráp dựng

Nhà kho 20mx 42m= 840m2

Nhà kho  kho 40 x 42= 1680m2

Liên hệ phá dỡ nhà cũ

           sat thep 24h : http://satthep24h.net/ | hotel gia re : http://hotelgiare.net/ dich vu ve sinh nha xuong : http://luantranco.com/

HOTLINE   0913 820 123
Text