Video Clip

JW Player goes here

KHUNG NHÀ ZAMIL CŨ

Ngày đăng: 27-10-2015

Chúng tôi cần thanh lý 04 bộ khung nhà xưởng cũ kích thước như sau

Khung nhà Zamil

1. 24 m x 52m

2. 26m x 45m

3. 26m x 65m

4. 16m x 30m

Khung nhà Tiệp

5. 18m x 22m

Hàng cũ, chất lượng tốt, bao lắp dựng 1 cách hoàn thiện 

Bán thanh lý, bao lắp dựng khung nhà xưởng cũ trên toàn quốc.

sat thep 24h : http://satthep24h.net/ | hotel gia re : http://hotelgiare.net/ dich vu ve sinh nha xuong : http://luantranco.com/

HOTLINE   0913820123
Text