Video Clip

JW Player goes here

KHUNG NHÀ ZAMIL CŨ

Ngày đăng: 27-10-2015

Chúng tôi cần thanh lý 04 bộ khung nhà xưởng cũ kích thước như sau:

Chúng tôi cần thanh lý 04 bộ khung nhà xưởng cũ kích thước như sau:

Khung nhà Zamil

1. 24 m x 52m

2. 26m x 45m

3. 26m x 65m

4. 16m x 30m

Khung nhà Tiệp

5. 18m x 22m

Hàng cũ, chất lượng tốt, bao lắp dựng 1 cách hoàn thiện 

Bán thanh lý, bao lắp dựng khung nhà xưởng cũ trên toàn quốc.

 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 14 Phó Đức Chính, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0913 820 123 
Website: http://ht-cat.com/
Email: xaydungvantaiht@gmail.com

HOTLINE   0913 820 123
Text